Colland Zorg arrangement stopt per 1 oktober 2016

Gezien de beperkte deelname is besloten om het Colland Zorg arrangement per 1 januari 2017 stop te zetten. Dit betekent dat er binnen dit arrangement per 1 oktober 2016 geen nieuwe contracten meer worden opgenomen.

Het Colland Zorg arrangement is een samenwerking tussen Colland, verzuimverzekeraar SAZAS, verzuimdienst Stigas en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ.

Bestaande verzekerden bij VGZ behouden bij VGZ hun korting naar de toekomst, ondanks dat het Colland arrangement komt te vervallen.

Bestaande verzekerden bij Zilveren Kruis worden actief overgezet van het collectieve Colland arrangement naar het collectieve contract Agro+Zorg, een speciaal arrangement dat is gesloten tussen LTO Seizoensarbeid en Zilveren Kruis. Uw huidige dekkingskeuzes worden daarbij gehandhaafd.

De voorwaarden en condities van Agro+Zorg zijn minimaal gelijkwaardig aan het Colland arrangement. De premiekorting is zelfs hoger. Ook als u niet bent aangesloten bij LTO kunt u hiervan profiteren.

Alle bestaande verzekerden worden hierover in oktober 2016 per brief nader ge´nformeerd.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of met het Colland Bestuursbureau via secretariaat@actor.nl of 088-329 20 30.